Logistyka magazynowa – czy to jedynie obsługa magazynów?

Odpowiedź na pytanie w tytule brzmi: nie. Logistyka magazynowa obejmuje też inne procesy. Są to:
– Planowanie i zarządzanie ładunkami;
– Obsługa tychże ładunków, czyli nadzór nad ich przyjęciem do magazynu, składowaniem i wysyłką;
– Kontrolowanie przepływu towarów z i do magazynu;
– Dostosowywanie posiadanych zasobów magazynowych do aktualnych wymogów efektywnego funkcjonowania całej firmy.

Jak widać z powyższego, obsługa magazynów to zaledwie ułamek tego, czym na co dzień zajmuje się logistyka magazynowa.

Resztę artykułu poświęćmy na bliższe przyjrzenie się temu niedocenianemu, choć bardzo ważnemu dla sukcesu całego przedsiębiorstwa, działu zarządzania firmą.

Jakie cele powinna realizować logistyka magazynowa?

Wymieńmy tylko te najważniejsze:
– Regulowanie przepływu różnego rodzaju towarów na wszystkich etapach ich magazynowania.
– Zarządzanie przestrzenią magazynową i pracownikami magazynowymi.
– Dbanie o stały i skuteczny przepływ informacji pomiędzy magazynem a pozostałymi działami.
– Opracowanie systemu lokalizacji poszczególnych rzeczy w składzie.

Od czego zacząć budowę efektywnego systemu logistyki magazynowej?

Zanim zaczniesz myśleć o tym, jak zorganizować obsługę magazynów https://logit.com.pl/logistyka-magazynowa-logit/ , zajmij się najpierw urządzeniem swojego firmowego składu.

Zaopatrz się w urządzenia do składowania (regały), środki transportu (wózki widłowe itp.) oraz w miarę potrzeb w pomocnicze urządzenia magazynowe (np. pojemniki, palety, urządzenia do taśmowania).

Z dobrze wyposażonym magazynem możesz zacząć opracowywanie efektywnego systemu logistycznego. Przeczytaj inne nasze artykuły, by dowiedzieć się, jak to zrobić!

Comments are closed.